... któż pojmie? - prócz tych samych, którzy
Pląsali z falą rozigranej burzy;
Tę pełność życia, ten żar krwi, co pali
Serce żeglarza na bezdrożnej fali...
Byron , "Korsarz".

Konkurs
Znalazłem się tutaj, między duszą i ciałem,
Sercem a umysłem, i skarb zakopałem. 
Jeśli chcesz go odnaleźć, kolego, 
Masz dwie wskazówki ode mnie samego.

 Nie długo gryzłem się z literą słowa, 
I po chwili spisałem wszystko od nowa. 
Mój przyjaciel, Hebrajczyk, co drugą literą, 
Zajął się, niczym ze swoją chimerą. 
On tak dziwnie pisze, nie moja to wina , 
Że Ci od zagadki już zrzedła mina! 

Mój kolega drugi ma święto wielkie, 
Związane ze szkołą i jego wiekiem. 
Dziewiętnaście wiosen już mu naliczyłem, 
I tym wydarzeniem sens wieści ukryłem. 

ICHWJZK OYWÓUEN 
PSTTCKE MPOJOZK 
PORCKMNIMN ANCAOGUYK 
MRKDMCĆ ŹLIKGB 
TMSĘYG ĄKDNJD 
WEKICKCUIE RNMSZGNDHS 
WŹKMĘKKZIM NCDWPUPŁC
Zagadka by Kacper Nowak
Kreator stron internetowych - przetestuj