... któż pojmie? - prócz tych samych, którzy
Pląsali z falą rozigranej burzy;
Tę pełność życia, ten żar krwi, co pali
Serce żeglarza na bezdrożnej fali...
Byron , "Korsarz".

Informacje Obozowe
MIEJSCE I TEMIN
baza ZHP Hufca Wschowa w Lginiu
21.07-7.08.2014
WAŻNE TERMINY
do 8.05.2014
złożenie podania o dofinansowanie lub o rozłożenie płatności na raty
do 15.05.2014
wpłata pierwszej raty w wys. 500 zł
do 31.05.2014
oddanie drużynowym wypełnionych kart obozowych
do 30.06.2014
wpłata drugiej raty w wys. 600 zł
KOSZT
1100zł
Wpłat proszę dokonywać na konto
HOW STANICA, ul. Kożuchowska 13, 51-631 Wrocław
13 2030 0045 1110 0000 0035 3630
tytułem: obóz WZD Stanica - [imię i nazwisko uczestnika]

O potrzebie otrzymania faktury prosimy poinformować drużynowego w momencie
uiszczania wpłaty, gdyż wystawienie faktury jest możliwe jedynie do 7 dni po wpłacie,jednak nie później niż do końca danego miesiąca.
Karty obozowe są do odebrania podczas zbiórek.

Do pobrania

UWAGA, w regulaminie adres mailowy 
drużynowego jest błędny
KONTAKT
komendantka
Joanna Huzar 601291516 lub 5wrwdh@gmail.com
drużynowy 
Konrad Krakowiak 519058314 lub konradkrkwk@gmail.com
ABSOLUTNIE NIE NALEŻY ZABIERAĆ:
Odtwarzaczy muzycznych (CD, MP3), komórek, gierek elektronicznych, zbyt dużych plecaków, jakichkolwiek walizek, toreb, nieporęcznego bagażu.
Kreator stron internetowych - przetestuj